Politiek beraad over vroegere stadhuis

Het politiek beraad in in vergaderzaal Stad en Ambt en begint direct na de raadsvergadering op 21 april.